Privacy verklaring van Quality Colors B.V. te Rijnsburg 

De General Data Protection Regulation ( GDPR ) is wetgeving opgelegd door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie ten einde de privacy gevoelige data voor iedereen binnen de Europese Unie (EU)  verder te beschermen.
Ook Nederland heeft – als lidstaat van de Europese Unie – deze wetgeving uit te voeren met ingang van 25-05-2018.
Quality Colors B.V. zal zich volledig inzetten om ervoor te zorgen dat wij bij het verwerken van gevoelige gegevens deze verwerken overeenkomstig de GDPR.

Wie zijn we?

Wij zijn Quality Colors B.V. en wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de informatie beschreven in het hieronder vermelde privacy statement. Onze contactgegevens zijn:

Quality Colors B.V.
Vinkenweg 47
2231 NR Rijnsburg

Welke persoonlijke data verwerken wij?

In de context van dit document verzamelen wij, slaan wij op en verwerken wij verschillende soorten gegevens van u. In onderstaande lijst vindt u de informatie die we verzamelen, opslaan en verwerken;

•       Bedrijfsnaam
•       Bedrijfsadresgegevens
•       Contactgegevens (telefoon, e-mail e.d.)
•       Financiële- en administratieve gegevens

Hoe verwerken we deze gegevens?

We zullen de bovenstaande informatie maximaal twee jaar bewaren, gerekend na de datum waarop de transactie is voltooid, tenzij er een wettelijke en/of contractuele verplichting is om deze gegevens langer te behouden. Alle documenten zijn beveiligd en verwerkt overeenkomstig en naleving van de GDPR en alle relevante wetgeving.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit “Privacy Statement” is er om u te informeren over uw persoonlijke data die wij hebben verkregen in verband met onze zakelijke overeenkomsten met betrekking tot de levering en betaling van onze producten en diensten.

Informatie delen

Wij zullen nooit ofte nimmer uw persoonlijke gegevens verkopen of leveren aan derden of op andere manieren publiek maken. Slechts in het geval van een wettelijke verplichting, opdracht van overheidswege of andere overheidsinstelling zullen wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken. Slechts om onze rechten te beschermen/verdedigen of om illegale activiteiten of vermoedelijke fraude te onderzoeken, zullen we moeten afwijken van de toepasselijke voorwaarden van dit Privacy Statement.

Persoonlijke data buiten de EU

Soms kan het nodig zijn om persoonlijke informatie buiten de EU te gebruiken. Wanneer dit nodig is wordt informatie alleen gedeeld binnen de Europese economische ruimte (EER). Alle bankoverschrijvingen zullen worden gedaan met volledige inachtneming van alle aspecten van de GDPR en deze privacyverklaring.

Welke rechten heeft u?

Wij maken u er op attent dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke data:

•       U heeft het recht om op bepaalde tijden een verzoek in te dienen om te controleren welke gegevens wij van u bewaren en hoe wij daar mee omgaan.
•       U heeft het recht om uw persoonlijk data te corrigeren of aan te vullen als het incorrect of niet volledig zou zijn.
•       U heeft het recht om uw persoonlijke data te laten verwijderen of te minimaliseren. Uiteraard slechts als dit niet tegen wettelijke bewaartermijnen en overige overheidsregels in gaat.
•       U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
•       U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Als u een verzoek heeft in verband met uw bovenstaande rechten kunt u dit doen door een email te sturen aan info@qualitycolors.nl . Wij verzoeken u wel zich te legitimeren door middel van uw legitimatie. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.

Automatische verwerking

Bij de hierboven genoemde verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt geen gebruik gemaakt van “automated decision-making” software en ook niet met behulp van profilering.

Veranderingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om veranderingen en/of aanvullingen/verbeteringen aan te brengen in dit privacy statement en zullen u daarvan op de hoogte brengen door middel van de gebruikelijke communicatiemiddelen.
Mocht u vragen hebben in verband met dit privacy statement of de GDPR, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via email info@qualitycolors.nl of via de post op ons postadres Vinkenweg 47, 2231 NR Rijnsburg. 

Quality Colors B.V.